Μοντέλα για τη βέλτιστη επιλογή πράσινων στεγών

Η εγκατάσταση πράσινων στεγών στις πόλεις για τη μείωση του φαινομένου της «αστικής νησίδας θερμότητας»  θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ποιες περιοχές είναι πιο ζεστές, ποιοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι και πού η χρήση κλιματισμού είναι υψηλότερη, λένε ερευνητές στις ΗΠΑ.

Χρησιμοποιώντας υπολογιστικά μοντέλα για να συμπεριλάβουν όλους αυτούς τους παράγοντες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ορισμένες περιοχές θα ωφελούνταν περισσότερο από την εγκατάσταση πράσινων σκεπών. Σύμφωνα με αυτούς, η μεθοδολογία μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί και σε άλλα μέρη που υποφέρουν από το φαινόμενο της «αστικής νησίδας θερμότητας».

«Οι πράσινες στέγες είναι μία αποτελεσματική στρατηγική για τον μετριασμό της αστικής θέρμανσης», λέει ο Ashish Sharma, Πανεπιστημίο του Notre Dame, ΗΠΑ. “Ωστόσο, η τοποθέτηση και εφαρμογή πράσινων στεγών… θα πρέπει να έχει επιστημονική βάση, που θα προκύπτει από διεπιστημονικούς εμπειρογνώμονες.”

Για να καθορίσουν τα καλύτερα μέρη για τη φύτευση πράσινων στεγών, ο Sharma και οι συνεργάτες του συνέταξαν δείκτες κοινωνικής ευπάθειας με βάση την έκθεση των ανθρώπων στην αστική θερμότητα, την ευαισθησία τους σε αυτήν και την ικανότητά τους να προσαρμόζονται. Η ομάδα συνδύασε αυτούς τους δείκτες με προσομοιώσεις θερμοκρασίας και δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για μονάδες κλιματισμού. Το αποτέλεσμα ήταν ένας χάρτης που έδειξε σε ποιες περιοχές οι πράσινες στέγες θα αποφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη.

Ο Sharma πιστεύει ότι η μελέτη ισχύει και για άλλες πόλεις και θα βοηθήσει τους πολεοδόμους να κάνουν κατάλληλες επιλογές. “Δεν θα πρέπει να υπάρχουν μόνο πολεοδόμοι που αναπτύσσουν στρατηγικές για πράσινες στέγες, αλλά και επιστήμονες ειδικοί σε θέματα ατμόσφαιρας και κοινωνίας, ειδικοί σε οικοσυστήματα και πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας».