Πρωτοπόρος η BabylonGardens για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Πρωτοπόρος η BabylonGardens και πλήρως εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις απαραίτητες πολιτικές για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας!

Την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή ενέκρινε τρείς νέες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής και της οικολογικής κρίσης.

Μία από αυτές αφορά στη νέα στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος, με στόχο την αποκατάσταση, την ανθεκτικότητα και την προστασία όλων των ευρωπαϊκών εδαφών έως το 2050. Όπως δήλωσε ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, κ. Φρανς Τίμερμανς, «η στρατηγική μας για το έδαφος θα επιτρέψει στο έδαφος να καταστεί υγιές, να χρησιμοποιηθεί με βιώσιμο τρόπο και να τύχει της νομικής προστασίας που χρειάζεται».

Η πίεση που δέχονται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο προστασίας για το έδαφος με αυτό που ισχύει για τα ύδατα, το θαλάσσιο περιβάλλον και τον αέρα, είναι μεγάλη και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον.

Πρωταρχικής σημασίας καθίστανται η αποκατάσταση των ήδη ρυπασμένων περιοχών, η ελαχιστοποίηση της ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές και φυσικά περιβάλλοντα και φυσικά η εστίαση στην ανάπλαση των αστικών τοπίων, όπου το έδαφος βρίσκεται ήδη «σφραγισμένο» κάτω από τα πεζοδρόμια και την άσφαλτο.

Καινοτόμες λύσεις και μη συμβατικοί χώροι πρασίνου, όπως για παράδειγμα πράσινοι τοίχοι, κάθετοι κήποι και πράσινες στέγες θα πρωτοστατήσουν στην ανάπλαση αυτή και την πράσινη μετάβαση ώστε τα αστικά κέντρα να είναι πιο φιλικά και υγιή για τους ανθρώπους.